Adobe Flash Player Brak wtyczki Adobe Flash Player!
Kliknij na obrazek w celu zainstalowania najnowszej wersji wtyczki Flash Player.

Rewizja zbiorników LPG

  • kompleksowe przygotowanie zbiorników do rewizji wewnętrznej,
  • hydrauliczne próby ciśnieniowe zbiorników,
  • próby szczelności zbiorników i instalacji,
  • przeglądy i próby ciśnieniowe zaworów bezpieczeństwa,
  • naprawa zużytych elementów instalacji,
  • specjalistyczne doradztwo techniczne,
  • badania nastawów zaworów bezpieczeństwa.

W nagłych przypadkach zapewniamy także:

  • awaryjne opróżnianie zbiorników,
  • wymianę uszkodzonych części.

Każdorazowo zapewniamy uzgodnienie terminu rewizji
z właściwym na każdym terenie inspektorem
Urzędu Dozoru Technicznego.


Firma posiada niezbędne urządzenia, sprzęt i technologię,
co zapewnia prawidłowe przeprowadzenie ww. czynności.
Posiadamy stosowne uprawnienia i kwalifikacje.

O rewizji


< POWRÓT