Adobe Flash Player Brak wtyczki Adobe Flash Player!
Kliknij na obrazek w celu zainstaliwania najnowszej wersji wtyczki Flash Player.

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami stacja tankowania pojazdów gazem płynnym jest obiektem budowlanym. Zarówno sama budowa stacji jak i etap końcowy czyli oddanie obiektu do użytkowania podlegają ściśle określonym przepisom prawa budowlanego. Powinien zostać również wyznaczony termin instalowania oraz oddania do użytku wszelkich urządzeń technicznych zawartych na danym obiekcie podlegających dozorowi technicznemu.
Urząd dozoru technicznego wyznacza okres w którym powyższe urządzenia mogą by eksploatowane.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 9 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych Dz. U. Nr 135, poz. 1269) , terminy badań okresowych zbiorników stałych na skroplone gazy węglowodorowe ( LPG ), są wyznaczane zarówno dla zbiorników naziemnych jak i podziemnych. Rewizja zewnętrzna zbiorników naziemnych powinna być przeprowadzana co 2 lata, natomiast rewizja wewnętrzna oraz próby ciśnieniowe co 10 lat. Również co 10 lat należy przeprowadzać próby ciśnieniowe dla zbiorników podziemnych. Rewizja zewnętrzna takich zbiorników powinna być wykonana co 2 lata, natomiast rewizję wewnętrzną wykonujemy co 5 lat, chyba że zbiornik został wyposażony w elektrochemiczną ochronę przed korozją wówczas termin rewizji zewnętrznej wydłużamy do okresu 10 lat.
Powyższe informacje odnoszą się do wszystkich zbiorników LPG, zarówno tych które zlokalizowane są na stacjach paliw jak i tych które zlokalizowane są w przydomowych instalacjach grzewczych na PROPAN / PROPAN-BUTAN.


< POWRÓT